Έμπειρη και επαγγελματική μεταφορά VHS, S-VHS, VHS-C σε DVD χρησιμοποιώντας εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.

Η μεταφορά μπορεί να γίνει κατευθείαν από την αναλογική κασέτα σε DVD χωρίς επεξεργασία και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

To DVD που θα παραλάβετε, είναι πιστό αντίγραφο της πρωτότυπης κασέτας, χωρίς καμία επεξεργασία. Για καλύτερη ποιότητα και επεξεργασία της ταινίας (αφαίρεση διαφημίσεων, κόψιμο σκηνών, κ.α.) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εξειδικευμένα προγράμματα για καλύτερο αποτέλεσμα (Final Cat Pro).

Για βιντεοκασέτες διάρκειας έως 2 ώρες, απαιτείται ένας ψηφιακός δίσκος DVD-R.
Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι το αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα του πρωτοτύπου.

Μετατροπή κασέτας ή δίσκου βινυλίου σε Cd

Aναλαμβάνουμε τη μετατροπή δίσκων βινυλίου και κασετών ήχου σε δίσκο Cd ή mp3 . Υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας των ψηφιακών αρχείων και βελτίωση του ήχου, απομάκρυνση θορύβου (φύσημα), όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό (Logic Pro).

Για κασέτες διάρκειας 60 λεπτών σε μορφή .wav χρειάζεται ένα audio CD, ενώ για κασέτες με μεγαλύτερη διάρκεια απαιτούνται περισσότερα CD.
Αντίστοιχα, αν τα ψηφιακά αρχεία είναι σε μορφή .mp3, σε ένα μόνο CD είναι δυνατό να συμπεριληφθούν πολλές κασέτες. Ενδεικτικά, ένα τυπικό CD (700MB) μπορεί να χωρέσει περίπου 10 κασέτες, διάρκειας μίας ώρας η καθεμία.
Για κάθε κασέτα δημιουργούνται δύο ηλεκτρονικά αρχεία, ένα για κάθε πλευρά (αρχείο 1: πλευρά Α & αρχείο 2: πλευρά Β). Υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας και διαχωρισμού των “κομματιών” (split track) καθώς και η δημιουργία εξωφύλλου και περιεχομένων πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες σας.